Press "Enter" to skip to content

یک ماه قبل دولت آمریکا به مرکز تحقیقات این کشور می‌گوید طرح بدهید ایران را به هم بریزیم / گفتند با عنوان فساد سیستماتیک تبلیغ کنید و رهبران را هم متهم کنید تا مردم ناامید شوند / به حمدالله آمریکا هیچ روزی مثل امروز تنها نبوده

آیت‌الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران با تأکید بر لزوم برخورد با محتکرین تصریح کرد: برنامه قوه قضاییه در مورد رسیدگی به احتکار با جدیت ادامه پیدا کند و کسبه نیز گران‌فروشی نکنند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: