Press "Enter" to skip to content

پیام روز جهانی استاندارد ۲۰۱۸

منظور از انقلاب صنعتی چهارم فناوری­ های نوظهوری است که مرزهای سنتی دنیاهای فیزیکی، دیجیتال و زیست­ شناسی را کمرنگ خواهند کرد. افزایش ارتباط مردم و موضوعات با یکدیگر، شیوه تولید، تجارت و ارتباط ما را حتی بیشتر از تغییری که نیروی بخار در روش های تولید و شیوه زندگی بسیاری از جوامع به وجود آورد، تحت تاثیر قرار می دهد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: