Press "Enter" to skip to content

پشت پرده فسخ قرارداد بازیکن پرسپولیس با فولاد

قرارداد سروش رفیعی با فولاد خوزستان در شرایطی فسخ شده است که این بازیکن از روزهای اوجش به دور بود و حتی برای ادامه کار در این باشگاه، متمم پیشنهادی را قبول نکرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: