Press "Enter" to skip to content

پایان رقابت های پرتاب وزنه بانوان بانوان/ کردستانی طلایی شد

عشرت کردستانی موفق به کسب مدال طلای ماده پرتاب وزنه بانوان در رقابت های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: