Press "Enter" to skip to content

سیامند رحمان: امیدوارم رکوردی تاریخی را در توکیو ثبت کنم

قوی ترین معلول جهان گفت: در حالی که آمادگی ثبت رکوردهای بالاتری را داشتم با صلاحدید مربی تیم این کار را نکردم و ثبت رکورد تاریخی را برای پارالمپیک گذاشته‌ام.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی:

سیامند رحمان: امیدوارم رکوردی تاریخی را در توکیو ثبت کنم

قوی ترین معلول جهان گفت: در حالی که آمادگی ثبت رکوردهای بالاتری را داشتم با صلاحدید مربی تیم این کار را نکردم و ثبت رکورد تاریخی را برای پارالمپیک گذاشته‌ام.

(more…)

سیامند رحمان: امیدوارم رکوردی تاریخی را در توکیو ثبت کنم

قوی ترین معلول جهان گفت: در حالی که آمادگی ثبت رکوردهای بالاتری را داشتم با صلاحدید مربی تیم این کار را نکردم و ثبت رکورد تاریخی را برای پارالمپیک گذاشته‌ام.

(more…)