Press "Enter" to skip to content

رونمایی ازنخستین پرده‌های “کاخ سبز”

اولین پرده‌های کاخ سبز، متعلق به پهلوی اول، در کاخ – موزه سعدآباد به نمایش گذاشته شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: