Press "Enter" to skip to content

رفع تصرف از ۱۱ هکتار اراضی ملی در یک ماهه گذشته

دادستان کرمان گفت: در ادامه مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی در شهر کرمان پس از دستورات قضایی توسط فرماندهی انتظامی شهرستان در یک ماهه گذشته از ۱۱ هکتار اراضی دولتی و ملی شهر کرمان رفع تصرف شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: