Press "Enter" to skip to content

دارویی که بی‌اثر است اما جواب می‌دهد!

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد بیمارانی که از دارونماها استفاده می‌کنند، حتی با وجود اطلاع از بی‌اثر بودن آنها، باز هم بهبود می‌یابند!


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: