Press "Enter" to skip to content

خانواده؛ مهم ترین رکن در کمک به درمان اعتیاد

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: خانواده هنگام درمان اعتیاد نقش اساسی دارند و حمایت و پذیرش فرد معتاد از طریق خانواده بسیار مهم است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: