Press "Enter" to skip to content

حق سوریه است که اجازه دهد نیروهای ایرانی در خاکش باشند

معاون وزیر امور خارجه گفت: حق مسلم سوریه این است که اجازه دهد نیروهای ایرانی در خاکش حضور داشته باشند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: