Press "Enter" to skip to content

جمهوری اسلامی ایران بن بست نمی شناسد

معاون سیاسی بسیج اساتید تهران بزرگ گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه بن بستی نداشته و با وجود مشکلات و تحریم ها رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: