Press "Enter" to skip to content

جلوگیری ایران از ورود آب به عراق تکذیب شد

وزارت جهاد کشاورزی آن چه در برخی رسانه ها از قول معاون آب و خاک در خصوص جلوگیری از ورود آب به کشور عراق مطرح شده است،را تکذیب کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: