Press "Enter" to skip to content

برنامه پایش سلامت روانی امدادگران نیاز به تقویت دارد

محمدی نسب گفت: امدادگران زیادی بطور روزانه و در همه ایام سال به هنگام امدادرسانی با صحنه هایی مواجه می شوند که تاثیرات روانی بسیاری بر آنان خواهد داشت.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: