Press "Enter" to skip to content

آورده ۵۰درصدی میراثی‌ها برای موزه‌های خصوصی

معاون رئیس جمهور می‌گوید: سازمان میراث فرهنگی علاوه بر ایجاد موزه‌های دولتی و عمومی، در ایجاد موزه‌های خصوصی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند، به اندازه‌ای که گاهی پنجاه درصد هزینه‌ی ایجاد موزه‌ها را متقبل می‌شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: